SP 1 Wrocław

Wycieczka Koła Turystycznego do Książa