SP 1 Wrocław

Biblioteka

Biblioteka czynna jest w czasie roku szkolnego w następujących godzinach:

Poniedziałek: od 8:00 do 15:30

Wtorek: od 8:00 do 15:30

Środa: od 8:00 do 15:30

Czwartek: od 8:00 do 15:30

Piątek: od 8:00 do 14:00

Regulamin wypożyczalni

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Rodzice uczniów – tylko na miejscu, w czytelni. Uczniowie klas pierwszych – po pasowaniu na czytelnika.
 2. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek; jednocześnie może wybierać książki 8 uczniów.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki, w tym 1 lekturę, na okres 14 dni. Nie wolno książek przetrzymywać, bo czekają na nie inni uczniowie. Termin wypożyczenia książki można przedłużyć do miesiąca.
 4. Wypożyczone książki należy szanować, zniszczone okładki - zmieniać. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia.
 5. Książkę zagubioną lub zniszczoną należy odkupić (taki sam tytuł) lub zapłacić za nią jej aktualną równowartość.
 6. Książki wypożyczone należy zwrócić do biblioteki na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 7. W bibliotece obowiązuje CISZA.
 8. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu skutkuje: wyproszeniem z biblioteki, wpisem uwagi do zeszytu kontaktowego, powiadomieniem wychowawcy, obniżeniem oceny zachowania.

Regulamin czytelni

 1. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism, komiksów i zbiorów wypożyczalni – na miejscu oraz z komputerów.
 2. Korzystający z czytelni obowiązany jest każdorazowo wpisać się do ZESZYTU ODWIEDZIN W CZYTELNI (nazwisko, imię , klasa, cel pobytu w czytelni)
 3. Czytelnik odpowiada osobiście za książki, komiksy i czasopisma, z których korzysta.
 4. Z czytelni można korzystać (zwłaszcza podczas przerw) tylko w obecności bibliotekarzy lub łączników bibliotecznych.
 5. Z czytelni mogą korzystać również rodzice uczniów.
 6. W czytelni obowiązuje bezwzględna CISZA!
 7. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu skutkuje: wyproszeniem z biblioteki, wpisem uwagi do zeszytu kontaktowego, powiadomieniem wychowawcy, obniżeniem oceny zachowania.

 

 

  Załącznik: