SP 1 Wrocław

Harmonogram roku szkolnego 2018/2019 w SP 1 we Wrocławiu

Harmonogram roku szkolnego 2018/2019 w SP 1 we Wrocławiu

OGÓLNE:

rok szkolny     3.09.2018 – 21.06.2019
I semestr        3.09.2018 – 18.01.2019
II semestr       21.01.2019 – 21.06.2019
zmiana planu lekcji i zamiana zmian klas młodszych – 21.01.2019
 
przerwa świąteczna na Boże Narodzenie: 22.12.2018 – 31.12.2018
ferie zimowe: 28.01.2019  – 10.02.2019
Dzień Otwartych Drzwi - 7.03.2019, 16.00 - 18.00
przerwa świąteczna na Wielkanoc: 18.04.2019 –23.04.2019
 
egzamin ósmoklasisty:
1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00
 
SZCZEGÓŁY
wrzesień         10 IX zebrania rodziców klas IV - VIII (17.30)
                       11 IX zebrania rodziców klas I - III (17.00)
październik     1, 2, 3 X próbny egzamin ósmoklasisty – poniedziałek na 7.40, wtorek i środa na 7.55
                      15 X   skrócone lekcje w klasach IV – VIII,
                      15 X   pasowanie klas I, klasy II i III - wyjście
                      22 X   spotkanie z rodzicami uczniów klas VIII (16.30)
                      22 X   konsultacje  dla rodziców klas I – VIII (17.00)
listopad          2 XI dzień wolny odpracowywany Kiermaszem Bożonarodzeniowym - szkoła zamknięta!
                      19 XI zebrania rodziców klas IV - VIII (17.30)
                       20 XI zebrania rodziców klas I - III (17.00)
grudzień         8 XII Kiermasz Bożonarodzeniowy
                       do 14 XII poinformowanie uczniów i rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną
                                                                                                                   i nagannym zachowaniem
                     17 XII konsultacje dla rodziców klas I – VIII (17.00)
styczeń          do 3 I wystawianie ocen przewidywanych na koniec I semestru
                      do 14 I wystawianie ostateczne ocen na I semestr
                      21 I     zebrania rodziców klas IV – VIII na koniec I semestru (17.30)
                      22 I     zebrania rodziców klas I - III na koniec I semestru (17.00)
marzec           7.03. Dzień Otwartych Drzwi, 16.00 - 18.00
                     11.03. konsultacje dla rodziców klas I – VIII (17.00)
 
kwiecień         8.04.    zebrania rodziców klas IV – VIII (17.30)
                      9.04.    zebrania rodziców  klas I – III           (17.00)
                      15, 16, 17.04. egzamin ósmoklasisty – 9.00
                      15, 16.04.  egzamin próbny siódmoklasisty z języka polskiego i matematyki – 9.00
                      17.04.  egzamin próbny siódmoklasisty z języka obcego  - 11.45.
UWAGA: dzieci z klas I - VI nie mają w tych dniach zajęć dydaktycznych ani wychowawczych. Szkoła może zorganizować opiekę dla tych dzieci, których rodzice tego potrzebują i złożą min. 5 dni wcześniej prośbę do Dyrektora szkoły o zapewnienie takiej opieki.
maj                 2 V      dzień wolny odpracowywany Festynem Rodzinnym - szkoła zamknięta!
                      13 V    poinformowanie uczniów i rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną
                                                                                   i nagannym zachowaniem
                       20 V    konsultacje dla rodziców klas I – VIII (17.00)
                      do 30 V wystawianie ocen przewidywanych na koniec roku szkolnego
                      31 V    Sportowy Dzień Dziecka
czerwiec         1 VI    Trzeci Festyn Rodzinny
                       do 10 VI wystawianie ocen ostatecznych na koniec roku    
                       21 VI  uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19