SP 1 Wrocław

Wielki jubileusz 70 lecia SP 1 we Wrocławiu (I)