SP 1 Wrocław

V Międzyszkolny Konkurs Poezji iPiesni Patriotycznej