SP 1 Wrocław

Zapraszamy do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem niemieckim!

Obecnych szóstoklasistów zapraszamy w roku szkolnym 2019/20 do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem niemieckim. Tygodniowo uczniowie w kl. VII i VIII będą mieli po 5 godzin języka niemieckiego i dwie godziny języka angielskiego oraz dwa przedmioty nauczane dwujęzycznie. Do naboru mogą przystąpić wszyscy uczniowie klas szóstych - również spoza naszej szkoły - bez względu na stopień zaawansowania w nauce języka niemieckiego. Poniżej podajemy najważniejsze terminy związane z rekrutacją do tej klasy:

do 9.04.2019 - trzeba złożyć deklarację o przystapieniu do sprawdzianu kompetencji językowych

10.05.2019, godz. 10.00 - sprawdzian predyspozycji językowych

30.05.-  ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz mozliwośćm odbioru zaświadczenia o wynikach sprawdzianu kompetencji językowych

21.06. - 24.06 - składanie dokumentacji w sekretariacie szkoły

26.06. - podanie listy osób przyjętych do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim

Bieżące informacje dotyczące kolejnych etapów rekrutacji można znaleźć w zakładce po lewej stronie http://www.sp1.wroclaw.pl/node/1812.