SP 1 Wrocław

Wizyta w elektrowni wodnej uczniów SP 1