SP 1 Wrocław

Maluchy ze świetlicy sprzątały świat!