SP 1 Wrocław

Maluchy z 2c w Instytucie Austriackim