SP 1 Wrocław

wyniki konkursu Wrocław - moje miasto

Wyniki półfinału – 7.05.2014  szkoły podstawowe

Awans do finału 13 osób:

 1. Nogalska Zuzanna SP 37                     56 pkt
 2. Kiezik Julia  SP37                               55 pkt
 3. Mikołajczyk Maja  SP 37                      55 pkt
 4. Deląg Grzegorz  SP 99                        51 pkt
 5. Baran Alicja  SP 24                            50 pkt
 6. Skwierzyński Krzysztof  SP 50              49 pkt
 7. Sibielec Marta SP1                             49 pkt
 8. Płonka Maciej SP 43                           49 pkt
 9. Kolowicz KrzysztofSP 90                      47 pkt
 10. Drobińska Hanna SP1                        46 pkt
 11. Pydo Aleksandra SP91                       46 pkt
 12. Chudzikowski Mikołaj – Ekola              46 pkt
 13. Bazak Wanessa – SP71                      46 pkt

Wyniki pozostałych uczestników półfinału:

 1. Wełeszczuk Zuzanna – SP23               45 pkt
 2. Rachwalik Wojciech – SP91                  45 pkt
 3. Madajczyk Jakub – SP43                     44 pkt
 4. Bachnam Jan – SP 85                         44 pkt
 5. Herman Maciej – SP76                        44 pkt
 6. Kalinowska Alicja – SP107                   43 pkt
 7. Miodyńska Katarzyna – SP90              42 pkt
 8. Krzempek Łukasz – SP51                   42 pkt
 9. Musiał Julia – SP107                          40 pkt
 10. Brygier Zuzanna – SP76                     39 pkt
 11. Wach Julian  - SP19                           39 pkt
 12. Rokita Mateusz – SP68                      36 pkt
 13. Caliński Łukasz – SP43                      35 pkt
 14. Haor Lilianna – SP68                         34 pkt
 15. Małgorzata Zielińska - SP 34              34 pkt.
 16. Jankowska Natalia  - SP90                 33 pkt
 17. Andruszko Zuzanna – SP24               32 pkt
 18. Pochodyła Ignacy – Ekola                  32 pkt
 19. Hałoń Katarzyna – Ekola                   31 pkt
 20. Ogrodnik Wiktor – SP51                    31 pkt
 21. Świątoniowski Krzysztof SP99             31 pkt
 22. Lewandowska Zofia – SP58               31 pkt
 23. Sadowczyk Patryk – SP97                 31 pkt
 24. Kuźniak Piotr – SP1                          27 pkt
 25. Kręcicka Maria – Atut                        26 pkt
 26. Suchecka Natalia  - SP50                  26 pkt
 27. Gładysz Oliwia – SP23                      25 pkt
 28. Radziwanowski Piotr – SP20              23 pkt
 29. Luterańska Michalina – SP71             22 pkt
 30. Baucz Piotr – SP23                           17 pkt..

 

 

Wyniki półfinału – 7.05.2014  gimnazja

Awans do finału 10 osób:

  Smolnicka Agnieszka             G 23                    74 pkt.

  Drobiński Franciszek              G 14                    72 pkt.

  Suwała Monika                       G 50                   69 pkt.

  Sołkiewicz Mikołaj                  G 14                    68 pkt.

  Smreka Michał                       G 23                   64 pkt.

  Bożejko Mateusz                    G Salezjanki        62 pkt.

  Kubiszewski Antoni                G 19                    61 pkt.

  Popowicz Antoni                     G 30                   60 pkt.

  Gajdzis Jakub                          G 9                   57 pkt.

  Kucharek Aleksandra             G 15                    57 pkt.

   

  Wyniki pozostałych uczestników półfinału:

  Hyla Antoni                              G 30                  56 pkt.

  Posadzy Marta                        G 30                   54 pkt.

  Soska Karolina                       G 13                   53 pkt.

  Sosenko Szymon                   G 13                    52 pkt.

  Piątek Wojciech                     Salezjanie            51 pkt.

  Stańczyk Paweł                      G 19                   49 pkt.

  Dudek Aleksandra                  G 1                     48 pkt.

  Nowakowski Oskar                 G 14                   47 pkt.

  Keplinger Julia                        G 23                  46 pkt.

  Pordzik Oliwia                         Ekola                  45 pkt.

  Wieprow Julia                         G 18                   45 pkt.

  Gawroński Mateusz                G 1                      44 pkt.

  Zając Konrad                           G 24                   41 pkt.

  Duszenko Jacek                      G 5                     38 pkt.

  Osmólska Julia                       Ekola                  35  pkt.

  Nowicka Aleksandra              G 15                      35 pkt.

  Fleischer Dawid                     G 13                     35  pkt.

  Szukała Paulina                     G 16                    33 pkt.

  Trela Igor                                G18                  33 pkt.

  Aleksandra Cisielewska        G 9                       33 pkt.

  Kulbiński Michał                      G18                    32 pkt.

  Trybka Małgorzata                  G 1                      31 pkt.

  Dagmara Giebel                     G 50                    31 pkt.

  Kryczkowski Adrian                 G 5                      28 pkt.

  Karasiewicz Cezary                G 15                      25 pkt.

  Gembiak Hanna                       G 9                    21  pkt.

  Jareczek Dawid                       G 3                      19 pkt.

  Chryk Sebastian                     G 7                      13 pkt.

   

   

  Wyniki II etapu XXII Konkursu wiedzy o Wrocławiu „Wrocław moje miasto”

  SZKOŁY PODSTAWOWE

  Awans do półfinału (44 osoby):

  1. Chudzikowski Mikołaj             Ekola               30 pkt.

  2. Kocowicz Krzysztof                 90                   26

  3. Rachwalik Wojciech                91                   26

  4. Płonka Maciej                       43                    26

  5. Herman Maciej                      76                   25

  6. Nogalska Zuzanna                 37                   25

  7. Krzempek Łukasz                  51                   25

  8. Deląg Grzegorz                     99                   24

  9. Brygier Zuzanna                    76                   24

  10.Pydo Aleksandra                   91                   24

  11.Skwierzyński Krzysztof           50                   24

  12.Świątoniowski  Krzysztof         99                   24

  13. Haor Lilianna                       68                   24

  14.Drobińska Hanna                   1                    24

  15.Mikołajczyk Maja                   37                   24

  16. Kuźniak Piotr                        1                    23

  17.Kiezik Julia                           37                   23

  18. Caliński Łukasz                    43                   23

  19. Bazak Wanessa                    71                   23

  20. Miodyńska Katarzyna             90                   23

  21. Rokita Mateusz                     68                   23

  22. Hałoń Katarzyna                 Ekola                  22

  23. Bachman Jan                        85                   22

  24. Sibielec Marta                         1                   22

  25. Pochodyła Ignacy                Ekola                 22

  26. Zielińska Małgorzata              34                   22

  27. Jankowska Natalia                 90                   21

  28. Musiał Julia                          107                  21

  29. Suchecka Natalia                    50                  21

  30. Radziwankowski Piotr              20                   21

  31. Luberańska Michalina              71                   21

  32. Ogrodnik Wiktor                     51                   20

  33. Kręcicka Maria                      Atut                   20

  34. Andruszko Zuzanna                24                   20

  35. Sadowczyk Patryk                   97                   19

  36. Baucz Piotr                            23                   19

  37. Kalinowska Alicja                   107                   19

  38. Zymlinski Mikołaj                    24                   19

  39. Lewandowska Zofia                 58                   19

  40. Gładysz Oliwia                        23                   19

  41. Wach Julian                           19                   19

  42. Madajczak Jakub                    43                   19

  43. Wełeszczuk Zuzanna               23                   19

  44. Baran Alicja                            24                   19

  Pozostali uczestnicy:

  45. Szeleszkowski Stanisław          97                   18

  46. Kołodziej Maksymilian             34                   18

  47. Wincior Wiktoria                    107                  18

  48. Pędziwiatr Natalia                   50                   18

  49. Witczak Jakub                       99                   17

  50. Jagocka Anna                        76                   17

  51. Wałczuk Lena                        68                   17

  52. Kaczyński Marcin                   113                  16

  53. Klauza Sebastian                    20                  16

  54. Bonek Dominika                     20                  15

  55. Kulczyńska Randia                  97                  15

  56. Szafrański Kacper                   91                  14

  57. Stadnik Aleksandra                19                   13

  58. Pietrzyk Adrian                      113                 12

  59. Kasprzak Martyna                  34                   11

  60. Jaworska Nikola                     19                   11

  61. Szczepaniak Julia                   58                   8

   

  WYNIKI ELIMINACJI „ WROCŁAW MOJE MIASTO” – 3.04.2014

  GIMNAZJA

  Awans do półfinału (38 osób):

  1. Sosenko Szymon – G13 – 27 pkt
  2. Bożejko Mateusz – Salezjanie – 27 pkt
  3. Posadzy Marta – G30 – 26 pkt
  4. Keplinger Julia G23 – 26 pkt
  5. Suwała Monika – G50 – 26 pkt
  6. Nowakowski Oskar – G14 – 25 pkt
  7. Drobiński Franciszek – G14- 25 pkt
  8. Soska Karolina – G13 – 25 pkt
  9. Popowicz Antoni – G30 – 25 pkt

       10.  Kubiszewski Antoni – G19 – 24 pkt

       11.  Sołkiewicz Mikołaj – G14 – 24 pkt

       12.  Smolnicka Agnieszka – G23 – 23 pkt

       13.  Wieprow Julia – G18 – 22 pkt

       14.  Dudek Aleksandra – G1 - 22 pkt

       15.  Gajdzis Jakub – G9 – 22 pkt

       16.  Stańczyk Paweł – G19- 22 pkt

       17.  Zając Konrad – G24 – 21 pkt

       18.  Gawroński Mateusz – G1 – 21 pkt

       19.  Trela Igor – G18 – 21 pkt

       20.  Hyla Antoni – G30 – 21 pkt

       21.  Kulbiński Michał – G18 – 21 pkt

       22.  Nowicka Aleksandra – G15 – 20 pkt

       23.  Piątek Wojciech – Salezjanie – 19 pkt

       24.  Fleischer Dawid – G13 – 19 pkt

       25.  Trybka Małgorzata – G1 – 19 pkt

       26.  Kucharek Aleksandra – G15 – 19pkt

       27.  Duszenko Jacek – G5 – 18 pkt

       28.  Gembiak Hanna – G9 – 18 pkt

       29.  Karasiewicz Cezary – G15 – 18 pkt

      30.  Kryczkowski Adrian – G5 – 18 pkt

      31.  Osmólska Julia – Ekola – 18 pkt

      32.  Janeczek Dawid – G3 – 17 pkt

      33.  Smreka Michał – G23 – 17 pkt

      34.  Aleksandra Kisielewska – G9 – 17 pkt

      35.  Szukała Paulina – G16 – 17 pkt

      36.  Giebel Dagmara G50 – 16 pkt

      37.  Sobel Jagna – G48 – 16 pkt

      38.  Kordzik Oliwia – Ekola – 16 pkt

  Pozostali uczestnicy:

  39.  Lipner Agata – G16 – 15 pkt

  40.  Chrząstek Maciej – G48 – 15 pkt

  41.  Maykowski Daniyil – G17 – 15 pkt

  42.  Mykicki Mariusz – Ekola – 15 pkt

  43.  Trętowicz Maria – Salezjanie – 15 pkt

  44.  Ortyl Dominik – G7 – 15 pkt

  45.  Chryk Sebastian – G7 - - 15 pkt

  46.  Dańczak Witold – G22 – 14 pkt

  47.  Malec Mateusz – G50 – 14 pkt

  48.  Kraśnicki  Marcin G25 – 14 pkt

  49.  Bartnik Bartosz – G22- 14 pkt

  50.  Kolebuk Franciszek – G7 – 13 pkt

  51.  Dobrowolski Marcin – G6 – 13 pkt

  52.  Michalak Kamil – G17 – 12 pkt

  53.  Woch Mateusz – G6 – 12 pkt

  54.  Pytlarz Aleksandra – G31 – 12 pkt

  55.  Paździor Karolina G5 – 12 pkt

  56.  Łęcka Jagoda – G17 – 11 pkt

  57.  Hałas Maciej – Atut – 11 pkt

  58.  Sambor Bartłomiej – G19 – 10 pkt

  59.  Bednarz Adam – Atut – 10 pkt

  60.  Kotos Jędrzej – G25 – 10 pkt

  61.  Chmielewski Piotr – G34 – 9 pkt

  62.  Krej Małgorzata – G34 – 8 pkt

  63.  Mroczek Mateusz – G25 – 8 pkt

  64.  Jędrzejczak Aleksander – G31 – 8 pkt

  65.  Włoszczyńska Maja – G34 – 8 pkt

  66.  Czajka Julita – G17 – 8 pkt

  67.  Stasiak Wiktor – G48 - 8 pkt

  68.  Mielniczek Patryk – G22 – 8pkt

  69.  Kunysz Adrianna – G31 – 7 pkt

  70.  Białobrzeski Adam – G3 – 6 pkt