SP 1 Wrocław

Wyrównujące kl. 1 - 3

ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW KLAS 1-3

Co i dla kogo ?

Kto prowadzi?

Kiedy i gdzie?

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - uczniowie klasy 1a

J.Błaszczyk

piątek 6.lekcja, s.58

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - uczniowie klasy 1b

J. Hadryś

środa 5. lekcja, s.58

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - uczniowie klasy 1c

D. Zilbert

poniedziałek 6. lekcja, s.21

Zajęcia indywidualne
z uczniem 1c

D. Zilbert

czwartek 3.lekcja, s.10

Zajęcia integracyjne
uczniów klasy 2a

I.Trojanowska

wtorek 6.lekcja, s.10

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - uczniowie klasy 2b

M. Waszkiewicz

poniedziałek  4.lekcja, s.21

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - uczniowie klasy 3a

M. Musiał

wtorek, środa godz. 7.30, s.24

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - uczniowie klasy 3b

B. Makarewicz

wtorek 4.lekcja, s. 10

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - uczniowie klasy 3c

B.Gurtatowska

wtorek 6.lekcja, piątek 5 lekcja

Terapia pedagogiczna dla klasy 2a

J.  Hadryś

poniedziałek. 6.lekcja, s.58

Terapia pedagogiczna dla klasy 3c

J.  Hadryś

środa. 2.lekcja, s.58