SP 1 Wrocław

Rozwijające w kl. 4 - 8

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW KLAS 4 – 8 – 2.semestr

 

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Kiedy i gdzie?

Polonistyczne czytelnicze

Koło polonistyczne klasy 4b

 K. Ciółko

poniedziałek 7.lekcja, s.38

Lektury inaczej – zajęcia polonistyczne dla 7b

 K. Korzeniowska

poniedziałek, 7.10 – 7.55, s.20

Koło biblioteczne 7e i 5a

 M. Buska

wtorek 1.lekcja,
poniedziałek 2.lekcja, czytelnia

Matematyczne
 

Koło matematyczne klas IV

 J. Oleksy

wtorek 8. lekcja, s. 40

Koło matematyczne klas V

 T. Palińska

poniedziałek 7.10 – 7.55, s. 16

Koło matematyczne klas VI

 J. Oleksy

piątek 7.10 – 7.55, s. 40

Koło matematyczne klas VII

 U. Karbowska

czwartek 7.10, s. 37

Olimpijskie koło matematyczne

 A. Świątkowska

środa 9.lekcja, s .16

Historyczne i regionalne

Koło regionalne kl. IV – VI „Polacy w XIX-wiecznym Wrocławiu”

 R. Kołodziejczyk

czwartek 1.lekcja, biblioteka,
do końca marca

Koło historyczne „Wielcy wodzowie  i politycy” kl. VI – VIII

 R. Kołodziejczyk

środa. 8. lekcja, s. 43
co dwa tygodnie

Koło historyczne dla klas V i VIII

 K. Kopeć

czwartek 7.lekcja, s. 43

WOS na „6”

 D. Olejniczak

 środa 8.lekcja, s.22

Przygotowanie do konkursów Wielkiej Nagrody Wrocławia

 B. Wołek

wtorek 2.lekcja, środa 1. lekcja biblioteka

Przyrodnicze

Przygotowanie do konkursów Supersowa
i Olimpiady Geograficznej

 B. Wira

czwartek 6.lekcja, s. 42

Kółko geograficzne

 K. Czerwonka

wtorek 7.10 – 7.55, s.42

Projekt fizyczny

 G. Mikłaszewicz

środa 1.lekcja, s.44

Kółko biologiczne kl. V

 B. Obarska

czwartek 7.10 – 7.55, s.49

Koło chemiczne

 B. Platis

piątek 13.45 – 15.00, s.45

Językowe

Koło jęz. angielskiego dla 4c

 E. Zwonik

środa 1.lekcja, s.10

Język angielski dla kl. IV i VII

 E. Zwonik

środa, 13.30 – 14.15, s.9

Język angielski dla klas V

 J. Musielak

wtorek 7.lekcja,s.43

Język angielski dla klas VII i VIII

 G. Matwiszyn

środa 7.10 – 7.55, s. 9

Drama Club

 K. Zwierzyńska-
 Paluszek,    
 M.Chodyka

środa 6.lekcja, s.9

Język niemiecki dla 4b

 D. Jachimczak

czwartek 1.lekcja, s.30

Koło języka niemieckiego przygotowujące do konkursów

 I. Kaczmarek

wtorek 7.10 – 7.55, s.21

Artystyczne

Zajęcia teatralno - muzyczne

 S. Standio

piątek 7. lekcja s.55

Konsultacje artystyczne
(wokalno – instrumentalne)

 S. Standio

wtorek 8. lekcja, s.55

Koło plastyczne klas 4 – 7
„Tęczowe inspiracje”

 E. Łozińska

poniedziałek 8.lekcja, s.55
środa 8.lekcja, s.55

Kreatywnie i pięknie
– zajęcia z decoupage’u

 B. Matras

piątek 7 i 8 lekcja, s.56

Zajęcia plastyczne

 B. Kiezik

środa, czwartek 14.30 – 15.15,s.35

Zajęcia plastyczne

 A Pupka

poniedz, wtorek 14 – 14.45, s. 35

Sportowe

SKS – budowanie reprezentacji SP1 w grach zespołowych chłopców klas IV – VII i dziewcząt klas VII – VIII

 M. Bednarek

wtorek 15.30 – 16.15,
mała sala gimnastyczna/boisko

Gry zespołowe chłopców
klas VII i VIII

 E. Marut

środa 8.lekcja,
duża sala gimnastyczna

Piłka ręczna dla chłopców klasy IV

 A. Dudkowski

poniedziałek 15.30 – 17.00
piątek 14.40 – 16.10
duża sala gimnastyczna

Piłka ręczna dla chłopców klas V

 M. Bednarek

środa 14.40 – 16.10
czwartek 15.30 – 17.00,
duża sala gimnastyczna

Piłka ręczna dziewcząt klas V - VIII

 B. Ilczuk

wtorek 15.30 – 17.00,
duża sala gimnastyczna

Piłka siatkowa dla dziewcząt
klas IV - VIII

 W. Langner

poniedz. 14.30–16.30,
czwartek 15.30–17.00
mała sala gimnastyczna

Koło rowerowe + przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową

 B. Steuer

poniedziałek + wyjazdy w soboty

Inne

Edukacja dla bezpieczeństwa

 J. Kolk-Paruzel

czwartek 8.lekcja, s. 55

Programowanie

 J. Kolk-Paruzel

środa 9.lekcja, s. 57